top of page

בחינת עמידות לרעידות אדמה של מאגר מים – מאגר רמלה

במסגרת בחינת עמידות לעומס רעידות אדמה של מאגר רמלה – מאגר מים השייך למקורות ומורכב מסוללה נמוכה שהוגבהה באמצעות קירות פלדה (3 מ' גובה), בחנו עבור חברת פלגי מים את הסיכונים הסיסמיים באתר ואת העמידות של קירות הפלדה לסיכונים סיסמיים.

 

לאחר בדיקה מבנית מעמיקה של קירות הפלדה באמצעות אלמנטים סופיים, נמצא כי קירות הפלדה יכולים לשאת את העומסים שיווצרו ברעידת אדמה שההסתברות להופעתה הינה 10% בחמישים שנה.

bottom of page